อนุทิน 97869 - bob

  ติดต่อ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปัจจุบันทรัพยากรของไทยและของโลกมีจำนวนมากแต่เนื่องด้วยประชากรก็มีจำนวนมากจึงทำให้ทรัพยากรของโลกค่อยๆหมดไปและอีกทั้งยังมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่ารุกล้ำอุทยานต่างๆจึงทำให้ทรัพยากรเริ่มเสื่อมลงเป็นอย่างมากก็อยากให้ประชากรเห็นคุณค่าของทรัพยากรจะทำให้ที่อยู่ของเราไม่เกิดภัยต่างๆได้อีกด้วย
  เขียน:  

ความเห็น (0)