อนุทิน 97867 - จอมมารบู

  ติดต่อ

การพัฒนาศักยภาพตนเอง (ตามแบบของผม) ต้องเริ่มจากการประพฤติปฏิบัติตนตามกฎและระเบียบของสังคม ทำแต่สิ่งที่มีประโยชน์จนเป็นกิจวัตประจำวันและมีการบันทึกเป็นรายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการกระทำความดีและการกระทำที่ทำให้เกิดความเสื่อมแก่สังคมและรวมบันทึกเกี่ยวกับความประพฤติแต่ละวันในหนึ่งสัปดาห์เพื่อที่จะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำความผิดและหาวิธีปรับปรุงแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่ดีและส่งเสริมการประพฤติที่ดีโดยให้บันทึกแต่ความจริงเท่านั้น เพื่อที่จะได้หาแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกวิธีและตรงจุดที่สุดจะทำให้การพัฒนาศักยภาพตนเองเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

แก้ไขคำผิดด้วย