อนุทิน 97830 - กิตติพงศ์ พลเสน

…ยังเป็นห่วงบัตรเครดิตชาวนา เพราะในฐานะลูกชาวนาคนหนึ่งที่เห็นปัญหาน้ำท่วมยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบครบวงจร ปัญหาแล้งแล้งยังไม่ได้มีแผนที่ชัดเจน ผลผลิตไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย กำลังคนภาคเกษตรที่กำลังลดลง ภาคอุตสาหกรรมและบริการยังขยายตัว เด็กรุ่นใหม่หันหลังให้ไร่นา ฯลฯ จึงไม่แน่ใจว่าบัตรเครดิตจะตอบโจทย์เหล่านี้หรือไม่ ?… http://www.gotoknow.org/blog/communityhealth/310758

เขียน 26 Sep 2011 @ 21:53 ()


ความเห็น (0)