อนุทิน 97764 - พัฒนา ชุมชน ปี 53

ในปัจจุบันนี้ โลกของเราเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ด้วยกันเอง หรือว่าจะเรื่องของธรรมชาติสิ่งเหล่านี้ล้วนเกิดมาจากมนุษย์เรานั้นหละ เช่นคนอิจฉาริษยา อยากได้อยากมีแต่ข้วนขวายได้มาจากการเอาของคนอื่นมาเป็นของตนก็คือการขโมยนั้นเอง หรือปัญหาการฆ่ากันเอง คนเราเกิดมาแทนที่จะรักกันสามัคคีกันแต่ดันมาฆ่ากันเสียได้ ส่วนเรื่องของธรรมชาติ ที่เดี๋ยวนี้เกิดเพศภัยต่างๆก็เพราะมนุษย์ไม่เคยที่จะคิดรักษาหวงแหนให้คนรุ่นต่อไปได้ดูและอนุรักษ์ แต่มนุษย์กับทำลายธรรมชาติเอาไปขายเป็นผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม น่าเสียดายที่มนุษย์เราคิดจะเก็บรักษาเมื่อมันจะสูญเสียทุกอย่างไป เหมือนกับสุภาษิตที่ว่า”วัวหายล้อมคอก”

เขียน 25 Sep 2011 @ 22:36 ()


ความเห็น (0)