อนุทิน 97760 - Ka-Poom

  ติดต่อ

จากบันทึก Appreciative Inquiry » AI กับ "น้ำ"

AI เป็นดั่งน้ำที่คอยชะโลมหัวใจของผู้คนให้มีชีวิตที่งดงาม

...แล้ว AI มาสัมพันธ์กับชีวิต และ R2R ได้อย่างไร ...

จริงแล้วสองสิ่งนี้เป็นดั่งอนุภาคที่ไหลวนประสานกันเป็นเกลียวคลื่นอันหนึ่งเดียว สิ่งหนึ่งคือปัญญา สิ่งหนึ่งนั้นคือ หัวใจ... R2R คือ ปัญญา AI เป็นดั่งหัวใจ ... ฤา R2R เป็นดั่งหัวใจ ส่วน AI นั้นเป็นดั่งปัญญา สองสิ่งต่างคาบเกี่ยวสอดรับกันและกัน

หากนำ R2R เป็นฐานตั้ง...AI ก็เป็นดั่งสิ่งที่ใช้กล่อมเกลาให้กระบวนการ R2R ดำเนินไปด้วยกระแสแห่งความสุข เพราะเปี่ยมด้วยพลังแห่งเชิงบวก (คือพลังแห่งธรรม) และสร้างสรรค์ ...

เรารู้เท่าทันและนำมาใช้...ประสาน

โลกเราก็จะรื่นรมย์ขึ้น

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ด้วยความระลึกถึง

 

สีสันที่สดใส...เป็นไปได้มั๊ยค่ะที่จะผสมสี...สีสวยๆทั้งสองสี AI + R2R =.....ให้คนทำงานได้เติมเต็ม...ในการพัฒนางานด้วยความสุข...ระหว่างการพัฒนางาน...