อนุทิน 97706 - นาย ชยธร สนหอม

การพัฒนาด้านการศึกษา

  การศึกษาในยุคปัจจุบันเป็นการศึกษาที่มีระบบในการศึกษานั้นทุกคนควรจะเรียนขั้นต่ำให้จบในการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปรียบได้ว่าควรจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเป็นการกำหนดของการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ในความคิดของตัวกระผมนั่นขั้นต่ำของการศึกษาควรจะระดับปริญญาตรีเพื่อจะทำให้ตัวบุคคลได้มีความรู้มีคุณภาพในการจะเข้ารับการทำงานในด้านต่างๆในการศึกษาจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะวัดคุณภาพของคนในประเทศได้ แต่ในปัจจุบันนั้นเด็กส่วนใหญ่ในประเทศไม่ค่อยเห็นความสำคัญของการศึกษาและบวกกับเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าจงเป็นแรงจูงใจให้เด็กสนใจในเรื่องไร้สาระไม่สนใจในการเรียน ปัญหาที่พบส่วนใหญ่ที่ทำให้เด็กไม่สนใจในการเรียนคือ ติดเกมส์ ติดสิ่งเสพติด ปัญหาส่วนใหญ่เหล่านี้จะพบในกลุ่มเด็กและเยาวชนมาก จึงชี้ให้เห็นว่าเยาวชนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะเรียนหนังสือเพราะมีพ่อแม่สนับสนุนและตามใจจึงอยากให้รัฐเข้ามามีบทบาทในด้านการศึกษามากยิ่งขึ้นซึ่งจะทำให้ประเทศจะพัฒนาได้มาก

 

เขียน 25 Sep 2011 @ 13:03 () แก้ไข 26 Sep 2011 @ 16:45, ()


ความเห็น (0)