อนุทิน 97705 - นาย ณัฐพงศ์ แผลงศรี

ระยะนี้ประเทศของเราได้ประสบกับสถานการณ์ที่วุ่นวายและยุ่งยากเป็นหน้าที่ของทุกคนจะต้องพยายามให้เกิดความสงบและเป็นปึกแผ่นที่สุด โดยเสียสละความสุขและผลประโยชน์ส่วนตัวกันสักนิดเพื่อความก้าวหน้าของประเทศชาติ ที่สำคัญรู้จักอดทนอดกลั้นเพื่อผ่อนความยุ่งยากให้ลดน้อยลง สำหรับที่จะได้มีเวลาพิจารณาแก้ไขสิ่งต่างๆให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อให้เกิดผลดีแก่ประเทศชาติและตัวเราเอง

เขียน 25 Sep 2011 @ 12:56 () แก้ไข 26 Sep 2011 @ 16:50, ()


ความเห็น (0)