อนุทิน 97704 - นางสาว นัฐพร จันทร์กระจ่าง

ในการพัฒนาทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเพื่อให้เกิดความเจริญขึ้น จะต้องสร้างและเสริมจากพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ก่อน ถ้าหากพื้นฐานไม่ดีคลอนแคลนบกพร่องแล้วก็จะเป็นการที่เราจะพัฒนาให้ดีขึ้นนั้นกลับแย่ลงได้ และสิ่งเหล่านั้นก็ยากที่จะทำได้ ดังนั้นนอกจากการที่เราจะมุ่งหน้าสร้างความเจริญแล้ว จะต้องพยายามรักษาพื้นฐานให้มั่นคงไม่บกพร่องไปพร้อมๆกันด้วย เนื่องจากหากเรามีพื้นฐานหรือรากฐานที่ดีก็จะส่งผลต่อผลลัพธ์และประสิทธิภาพที่ดีของการพัฒนานั้นๆด้วย

เขียน 25 Sep 2011 @ 12:52 ()


ความเห็น (0)