อนุทิน 97673 - คนตานี

คนตานี

วันนี้ มีประชุมสภามหาวิทยาลัย นศ ของคณธ รอ จบ ทั้ง หมด 12 คน ชาย 4 คน หญิง 8 คน และหลักสูตรใหม่ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

เขียน 25 Sep 2011 @ 06:59 ()


ความเห็น (0)