อนุทิน 97660 - อักขณิช

  ติดต่อ

 

บางสิ่ง......"ลืมตา"  ก็มองเห็นแล้ว

แต่บางสิ่ง....."หลับตา" จึงจะสามารถมองเห็น

  เขียน:  

ความเห็น (0)