อนุทิน 97619 - นาย ตรีศักดิ์ รีละออง

  ติดต่อ

วันนี้ได้จัดประชุมให้กับกลุ่มสหสาขาในหลักสูตร 6 weeken กับเครือข่าย8จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 มีหมอสมชาติ จากรพ.ดอนพุด หมอตรีธันว์ จากรพ.พระนครศรีอยุธยา แลพหมอก้องภพจาก รพ.บางกรวยทำหน้าที่วิทยากร
  เขียน:  

ความเห็น (0)