อนุทิน 97619 - นาย ตรีศักดิ์ รีละออง

วันนี้ได้จัดประชุมให้กับกลุ่มสหสาขาในหลักสูตร 6 weeken กับเครือข่าย8จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 มีหมอสมชาติ จากรพ.ดอนพุด หมอตรีธันว์ จากรพ.พระนครศรีอยุธยา แลพหมอก้องภพจาก รพ.บางกรวยทำหน้าที่วิทยากร

เขียน 24 Sep 2011 @ 12:53 ()


ความเห็น (0)