อนุทิน #97619

วันนี้ได้จัดประชุมให้กับกลุ่มสหสาขาในหลักสูตร 6 weeken กับเครือข่าย8จังหวัดของเขตตรวจราชการที่ 1 และ 2 มีหมอสมชาติ จากรพ.ดอนพุด หมอตรีธันว์ จากรพ.พระนครศรีอยุธยา แลพหมอก้องภพจาก รพ.บางกรวยทำหน้าที่วิทยากร
เขียน:

ความเห็น (0)