อนุทิน 97584 - คีตะ คี สนโปร่ง

ขอความกรุณาเถอะครับโปรดได้อย่ากระทำตอนขับขี่รถมอเตอร์ไซคืดังต่อไปนี้ 1 สวมหมวกนิรภัย(กันน็อค)แล้วประสงค์ที่จะไม่รัดคาง 2 จากข้อที่1เมี่อประสงค์ที่จะไม่รัดคางแล้วมีอซ้ายที่จะต้องบังคับจับอยู่ที่แฮนด์ก็มาจับที่แก๊ปของหมวกแทน 3 เสื้อคลุม(แขนยาว)สวมใส่กลับหน้า หลังปล่อยกระดุมหรือไม่ก็ซิปพัดโบกทักทายยวดยานที่ตามหลังมา 4 กรณีผู้ที่ต้องการสวมใส่กระโปรงที่ยาวไม่ค่อยมากนักก็จะนำวัสดุอะไรๆก็แล้วแต่มาคลุมกัน……….(..คงจะเป็นแสงแดดมากกว่า) ….ปล่อยชายวัสดุ(อะไรๆ)พลิ้วปลิวกวัดแกว่งทักทาย(ท้าทายมากกว่า)กงล้อซี่ลวดให้มาสมานฉ…..ขมวดม้วนให้กลมเกลียวไปทั้งเข่า ทั้งขา 5 จากความทั้ง4นำเครื่องสื่อสารต่างๆมาหนีบและเหน็บระหว่างหัวไหล่กับบริเวณแก้มและคาง(เพราะมีอทั้ง2ข้างนำไปใช้ประโยช…หมดแล้ว 6 กำลังสังเกตอยู่ครับ 55555555555555555555

เขียน 24 Sep 2011 @ 00:54 ()


ความเห็น (0)