อนุทิน 97562 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

รู้สึกดิใจอีกครั้ง ที่ได้รับเชิญไปถอดบทเรียนอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของพระนครศรีอยุธยา บุคคลที่ผู้เขียนชื่นชมในสติปัญญาความสามารถด้านสถาปัตยกรรมแบบโบราณผสมผสานกับความร่วมสมัย เป็นเพราะท่านเห็นผลงานการเขียนรายงานวิจัยฉบับหนึ่ง "การดำรงอยู่ของคนทำกระเบื้องและอิฐโบราณเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม" ซึ่งเขียนออกมาในแนวมานุษยวิทยาจากฝีมือของนักกฎหมาย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)