อนุทิน #97562

รู้สึกดิใจอีกครั้ง ที่ได้รับเชิญไปถอดบทเรียนอัตชีวประวัติบุคคลสำคัญของพระนครศรีอยุธยา บุคคลที่ผู้เขียนชื่นชมในสติปัญญาความสามารถด้านสถาปัตยกรรมแบบโบราณผสมผสานกับความร่วมสมัย เป็นเพราะท่านเห็นผลงานการเขียนรายงานวิจัยฉบับหนึ่ง "การดำรงอยู่ของคนทำกระเบื้องและอิฐโบราณเพื่อการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม" ซึ่งเขียนออกมาในแนวมานุษยวิทยาจากฝีมือของนักกฎหมาย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)