อนุทิน 97560 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๙๔๔ |

การเขียนอนุทิน, บันทึกสั้น หรือ Microblog ควรมีลักษณะของเนื้อหาที่เป็น ...

  • เป็นการเขียนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อผู้อื่นมากกว่าตัวเอง
  • เป็นการเขียนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่าผู้อื่น
  • เป็นการเขียนความรู้ที่มีประโยชน์ต่อตัวเองเท่า ๆ กับผู้อื่น
  • เป็นการเก็บความรู้ไว้ใช้อ้างอิงสำหรับตัวเองเท่านั้น
  • คำบ่น ระบายอารมณ์ ณ ขณะนั้น ๆ

แบบไหน ทำให้เกิดการแบ่งปัน

แบบไหน ทำให้เกิดมิตรภาพ

แบบไหน ทำให้เกิดคำว่า "สร้างสรรค์"

เขียน 23 Sep 2011 @ 17:41 () แก้ไข 23 Sep 2011 @ 17:42, ()


ความเห็น (0)