อนุทิน 97551 - ผศ. เดชา สว่างวงศ์

วันนี้เมื่อ 23 ก.ย. 53 สถาบันการพลศึกษานำข้าราชการที่เกษียณอายุราชการและผู้ที่เออรี่รีไทร์ไปไหว้พระ 9 วัดในกทม.เพื่อความเป็นศิริมงคลในตัวของเพื่อน ๆ ข้าราชการ.....ในจำนวนนั้นมีตัวเราอยู่ด้วย...หลังไหว้พระแล้วลงเรือท่องแม่น้ำเจ้าพระยามีอาหารและเครื่องดื่มจัดเลี้ยงในเรือ..แล้วกลับมานอนที่โรงแรมทองพูน........

เขียน 23 Sep 2011 @ 14:02 ()


ความเห็น (0)