อนุทิน #97550

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 54 ผมได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้...แก่พี่นองเกษตรกร...ผู้เพาะเห็ดฟางโรงเรือน...ที่ อบต.สระจรเข้...
เขียน:

ความเห็น (0)