อนุทิน 97550 - ผึ้งงาน

ผึ้งงาน
เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 54 ผมได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้...แก่พี่นองเกษตรกร...ผู้เพาะเห็ดฟางโรงเรือน...ที่ อบต.สระจรเข้...
เขียน 23 Sep 2011 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)