อนุทิน 97550 - ผึ้งงาน

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 54 ผมได้เดินทางไปบรรยายให้ความรู้…แก่พี่นองเกษตรกร…ผู้เพาะเห็ดฟางโรงเรือน…ที่ อบต.สระจรเข้…

เขียน 23 Sep 2011 @ 13:44 ()


ความเห็น (0)