อนุทิน 97549 - chian

chian
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

       ใกล้สอบปลายภาคเรียนแล้ว  การสอบเป็นการวัดเพื่อประเมินผลการศึกษาที่ได้ดำเนินมาตลอดปีการศึกษา   แต่ในความเป็นจริงของสถานศึกษาแล้ว  จะให้แน่ใจได้อย่างไรว่าเราสามารถวัด และประเมินลูกศิษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ปราบใดที่ยังมีความยืดหยุ่น  ห้ามไม่ให้นักเรียนสอบตก แล้วที่ผ่าน ๆ มา เมื่อนักเรียนบางส่วนยังอ่านไม่ได้และเขียนไม่ค่อยถูก  หรือแม้กระทั่ง บวก ลบ คูณ  หารไม่ได้  แล้วจะให้ศึกษาระดับสูงขึ้นไป ยิ่งเป็นเรื่องที่ลำบากมาก

        สำหรับผู้สอนแล้วต้องสอนตามหลักสูตร  ถ้าจะกลับไปเริ่มต้นใหม่ก็จะไม่จบหลักสูตร หรือไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนนั้น  หรือการศึกษาไทยจะเข้าตำราที่ว่า   ยิ่งเรียนยิ่งโง่ เขาว่าอย่างนั้น หรือ

เขียน 23 Sep 2011 @ 13:08 ()


ความเห็น (0)