อนุทิน 97512 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ผมต้องขอโทษสังคมไทยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เองก็ได้มีการขอโทษต่อที่ประชุมและขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามต่อจากนี้การรับเงินบริจาคคงต้องระมัดระวังให้มากขึ้น โดยเฉพาะต้องมีเงื่อนไข อาทิ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ แต่ทางสภามหาวิทยาลัยก็มีความเป็นห่วงว่าในปีต่อๆไป อาจจะมีการโฆษณาในลักษณะนี้เกิดขึ้นอีก เพราะบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีการผลิตสินค้าใหม่ๆออกมาตลอดเวลา และที่สำคัญโรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ถือเป็นสัญลักษณ์ในเรื่องของสุขภาพและเป็นที่รู้จักในระดับประเทศ จึงเป็นไปได้ว่าธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับบริษัทของตัวเอง ประกอบกับปัจจุบันนี้ถือว่าเราอยู่ในโลกของทุนนิยม ซึ่งเรื่องการรับบริจาค ก็คงต้องมีเงื่อนไขให้มากขึ้น” ศ.นพ.วิจารณ์

เขียน 23 Sep 2011 @ 00:15 ()


ความเห็น (0)