อนุทิน 9751 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ดื้อแพ่ง/อารยะขัดขืน/สัตยาเคราะห์/civil disobedience

คดี=คติ=คต= แปลว่าทาง

คติ =ไปแล้ว
คต
=การไป
สุคติ/สุคโต =
ไปแล้วดี/การไปดี


แพ่ง
=แพร่ง= แปลว่าทาง

แพ่ง
  น. แรง, กําลัง; ทาง, แพร่ง. ก. สร้าง; เพ่ง, ตรวจดู, พิจารณา. 
 ว. งาม, น่าดูมาก; (กฎ) ที่เกี่ยวกับสิทธิส่วนเอกชน เช่นกฎหมาย
 แพ่ง คดีแพ่ง.

แพร่ง  [แพฺร่ง] น. ทางแยกทางบก. ก. แตกออก, แยกออก. 
 
คดีแพ่ง/คดีแพร่ง=(แนว)ทางทาง(จริยธรรมของประชาชน เพื่อให้เดินไปในทางเดียวกัน)

ดื้อแพ่ง=ดื้อ(ที่จะไม่เดินไปตาม)ทาง (เดินตามทางของตนเอง)

อารยขัดขืน? : ขัดขืนอะไร?- วิเคราะห์แล้วเป็นประโยคไม่สมบูรณ์ เพราะมีเพียง ประธาน+กริยา (ขาดผู้ถูกกระทำ)

อารยะ (ภาษาแขก)+ ขัดขืน (ภาษาไทย) เป็นการ ควงศัพท์ ที่ผิดไวยากรณ์ 

เขียน 04 Jun 2008 @ 20:07 () แก้ไข 05 Jun 2008 @ 13:55, ()


ความเห็น (0)