อนุทิน 97506 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๑๙๓๙ |

คำสำคัญจากประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์ (ต่อ)

องค์การวรรณกรรมระหว่างประเทศ (International Literary Association -> International Literary and Artistic Association : ALAI)

อนุสัญญาเบอร์นเพื่อการคุ้มครองวรรณกรรมและศิลปกรรม (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works)

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization : WIPO)

สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO Copyright Treaty : WCT)

เขียน 22 Sep 2011 @ 22:14 ()


ความเห็น (0)