อนุทิน #97505

| อนุทิน ... ๑๙๓๘ |

คำสำคัญจากประวัติกฎหมายลิขสิทธิ์

สิทธิพิเศษ (privileges)

สิทธิในการทำสำเนา (copyright)

สิทธิของผู้ประพันธ์ (droit d'auteur)

องค์กรวรรณกรรม (Literary Congress)

เขียน:

ความเห็น (0)