อนุทิน 97486 - NITADE ONLINE กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4

NITADE ONLINE กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครราชสีมา เขต 4
ศึกษานิเทศก์ สพป.นครราชสีมา เขต 4 ได้จัดทำนิเทศออนไลน์เพื่อครู บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 และบุคคลผู้สนใจทุกท่าน
เขียน 22 Sep 2011 @ 15:30 () แก้ไข 22 Sep 2011 @ 15:37, ()


ความเห็น (1)