อนุทิน 9746 - ดอกไม้น้อย

  ติดต่อ

ในระบบทุกระบบ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง เลื่อนไหล แลกเปลี่ยน เป็นวัฏจักร ไม่ใช่เส้นตรง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้จึงซับซ้อน เกินกว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแก้ไข

โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเอง

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)