อนุทิน #9746

ในระบบทุกระบบ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง เลื่อนไหล แลกเปลี่ยน เป็นวัฏจักร ไม่ใช่เส้นตรง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้จึงซับซ้อน เกินกว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแก้ไข

โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเอง

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)