อนุทิน 9746 - ดอกไม้น้อย

ในระบบทุกระบบ มีความสัมพันธ์ เชื่อมโยง เลื่อนไหล แลกเปลี่ยน เป็นวัฏจักร ไม่ใช่เส้นตรง

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้จึงซับซ้อน เกินกว่าจะใช้วิธีใดวิธีหนึ่งแก้ไข

โดยเฉพาะปัญหาที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ กระทำต่อมนุษย์ด้วยกันเอง

เขียน 04 Jun 2008 @ 19:12 () แก้ไข 06 Jun 2008 @ 20:21, ()


ความเห็น (0)