อนุทิน 97415 - Sasinand

  ติดต่อ

อ่านพบ Curiosity is the key to creativity-Morita,Akio CEO of Sony.
จริงๆ เด็กๆทุกคน มีความอยากรู้อยากเห็นเป็นธรรมชาติ แต่โตขึ้น สิ่งแวดล้อม ระบบการศึกษา มีส่วนทำให้ความคิดเสรีและคิดสร้างสรรค์น้อยลงๆ
ระบบการศึกษาไทยสามารถป้อนความรู้ที่จำเป็นสำหรับนักเรียนนักศึกษาได้ดี
แต่ไม่พอที่จะเชิดชูหรือส่งเสริมความอยากรู้อยากเห็นอันเป็นสันดานแท้ๆ ของเด็กทุกคนออกมา ไม่ชวนให้เด็กสงสัยหรือซักถาม และไม่ค่อยเปิดโอกาสให้เด็กคิดสร้างสรรค์หรือจินตนาการตามที่เด็กเกือบทุกคนทำได้

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)