อนุทิน 97375 - พัดศรีเรือง

ละความกังวลต่ออดีตที่ผ่านมาแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง การตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะ คือหนทางดับทุกข์ http://t.co/qPO7qQFo

เขียน 21 Sep 2011 @ 08:37 () แก้ไข 21 Sep 2011 @ 08:44, ()


ความเห็น (0)