อนุทิน 97375 - พัดศรีเรือง

  ติดต่อ

ละความกังวลต่ออดีตที่ผ่านมาแล้วและอนาคตที่ยังมาไม่ถึง การตื่นรู้อยู่ในปัจจุบันขณะ คือหนทางดับทุกข์ http://t.co/qPO7qQFo
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)