อนุทิน 97309 - นาย อรุณ ชูช่วย

ผู้บริหาร และ สมาชิก ICT 46 ร่วมประชุมที่สงขลา และร่วมงานที่พัทลุง ในวันที่ 25-27 กันยายน 2554 ทุกท่าน โปรดแจ้งเที่ยวรถฯ หรือเที่ยวบินที่เท่าไร ลงที่ไหน ระบุเวลาด้วย เพื่อการจัดรถไปรับ แจ้งโดยตรงไปที่ โรงเรียนพัทลุง โทร. 074-613022 ต่อ 127, 128 หรือ 102 โทรสาร 074-612071 จักขอบคุณมาก…จาก ผอ.เฉลิมบูริศร์ รุ่งบุญเรืองขาว ผอ.โรงเรียนพัทลุง

เขียน 20 Sep 2011 @ 10:42 ()


ความเห็น (0)