อนุทิน 97274 - krutoiting

  ติดต่อ

เป็นสิ่งที่ไม่อาจมองข้ามไปได้ หากทุกคนได้ยอมรับคำพูดที่ว่า

ผลงานนั้นๆที่ปรากฏต่อสายตาคือคุณภาพการทำงานที่เสียทั้งเวลา และทุนทรัพย์

มันเป็นส่วนหนึ่งของคุณภาพการบริหารจัดการ..งานระดับกลุ่มที่มีผู้บริหารจัดการ

ทั้งกลุ่มร่วมกัน.....กลับไร้ความหมาย...ไม่เหลือติดค้างในใจคนทำงาน....

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)