อนุทิน 97227 - พัดศรีเรือง

RT @pui_tuangporn: จาก”รัฐประหาร” 49 สู่ ….”รัฐศาล” 50-53 …. หรือว่า.ปี 54 “รัฐตำรวจ”จะฟื้นคืนชีพ โปรดติดตามด้วยความระทึกในดวงหทัยพลัน

เขียน 19 Sep 2011 @ 08:08 () แก้ไข 19 Sep 2011 @ 08:49, ()


ความเห็น (0)