อนุทิน 97194 - นาย ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์

“Love always comes with Sadness and Dangers. Where the is any Love, Neither Sadness and nor Dangers are.” [25/215] RT @vajiramedhi [๒๕/๒๑๒]

เขียน 18 Sep 2011 @ 18:27 () แก้ไข 18 Sep 2011 @ 19:11, ()


ความเห็น (0)