อนุทิน 97191 - Ka-Poom

Ka-Poom
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

กำลังเผชิญ...บทธรรม

‎"ทั้งในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน
ก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียว
หรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว"

น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ เอกนฺตํ นินฺทิโต โปโส เอกนฺตํ วา ปสํสิโต[๒๕/๒๒๘]

 

เขียน 18 Sep 2011 @ 17:35 ()


ความเห็น (0)