อนุทิน 97191 - Ka-Poom

  ติดต่อ

กำลังเผชิญ...บทธรรม

‎"ทั้งในอดีต ในอนาคต และในปัจจุบัน
ก็ไม่มีใครเลยที่จะถูกนินทาอย่างเดียว
หรือได้รับการสรรเสริญอย่างเดียว"

น จาหุ น จ ภวิสฺสติ น เจตรหิ วิชฺชติ เอกนฺตํ นินฺทิโต โปโส เอกนฺตํ วา ปสํสิโต[๒๕/๒๒๘]

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)