อนุทิน 97169 - หลวงพี่มหาปาน 54

วันนี้นักเรียนโรงเรียนวัดพระธาตุวิทยาทำการสอบกลางภาคเรียนที่่ ๑ โดยมี ผ.อ.เป็นผู้ให้โอวาทก่อนเข้าสอบ ส่วนเราคุมห้องสอบ ๑/๑ ขอให้โชคดี

เขียน 25 Jul 2011 @ 13:41 () แก้ไข 18 Sep 2011 @ 13:53, ()


ความเห็น (0)