อนุทิน 971 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

กาลกิณีอยู่ที่ใจใช่ตัวชื่อ
อย่าซื่อบื้อเพราะชื่อกาลกิณี
ทำต่างหากที่ได้ชื่อว่าคนดี
จงสุขี มีสุข เพราะทำดี

 

เขียน 18 Apr 2008 @ 19:17 () แก้ไข 18 Apr 2008 @ 19:42, ()


ความเห็น (0)