อนุทิน 971 - เม้ง สมพร ช่วยอารีย์

  ติดต่อ

กาลกิณีอยู่ที่ใจใช่ตัวชื่อ
อย่าซื่อบื้อเพราะชื่อกาลกิณี
ทำต่างหากที่ได้ชื่อว่าคนดี
จงสุขี มีสุข เพราะทำดี

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)