อนุทิน 97087 - ปิยะพงษ์

  ติดต่อ

ความหมายการศึกษา

คำว่า " การศึกษา " พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า " การเล่าเรียน การฝึกอบรม " เป็นคำที่ใช้ในความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า "Education" ซึ่ง คาร์เตอร์ วี. กูด ( Good. 1973 : 202 ) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษา 4 ประการ         

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

Great job and I'd like to share that education enhances communicative skill, problem-solving and critical thinking skills.