อนุทิน 97087 - ปิยะพงษ์

ปิยะพงษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายการศึกษา

คำว่า " การศึกษา " พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า " การเล่าเรียน การฝึกอบรม " เป็นคำที่ใช้ในความหมายตรงกับคำในภาษาอังกฤษว่า "Education" ซึ่ง คาร์เตอร์ วี. กูด ( Good. 1973 : 202 ) ได้ให้ความหมายไว้ในพจนานุกรมศัพท์การศึกษา 4 ประการ         

เขียน 17 Sep 2011 @ 15:57 () แก้ไข 18 Sep 2011 @ 13:16, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Great job and I'd like to share that education enhances communicative skill, problem-solving and critical thinking skills.