อนุทิน 97086 - ครูกำพล

อนุทินชีวิตสำหรับคนทั่วไป

 จากการศึกษาชีวิตผู้คนที่มีความสุขเกิดจากการกระทำ ใน 3 ข้อนี้ ขอให้ยึดหลัก 3 ข้อ เหมือนนิ้วชี้มีสามข้อ ดังนี้ครับ

   1.  เรียน     2.  ทำงาน    3.  มีครอบครัวที่ดี

 1. เรียน ให้ศึกษาหาความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ดูฐานะการเงิน เวลา  เรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ทำได้ เรียนจบแล้วรีบหางานทำไม่เป็นภาระของพ่อแม่

 2. ทำงาน  หางานทำที่สุจริต  มั่นคง เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวให้ได้

 3. มีครอบครัวที่ดี  เลือกคู่ครองที่ดีจริงและเหมาะสมร่วมชีวิต มีความรักและเข้าใจตรงกัน หลีกเลี่ยงอบายมุข ครอบครัวจึงเป็นสุข

  ห้ามข้ามขั้นเด็ดขาด ให้ไปทีละขั้น ถ้าทำตามนี้แล้ว  ขอรับรองท่าน มีชีวิตที่เป็นสุขแน่นอน..ครับ

เขียน 17 Sep 2011 @ 15:56 () แก้ไข 04 Oct 2011 @ 15:07, ()


ความเห็น (0)