อนุทิน 97068 - พรรณี

@  ๒๘

  • ตั้งใจว่าจะไปเยี่ยมหมอไก่ที่ รพ. ตั้งแต่วันจันทร์
  • ทำงานจนลืม  จนได้ยินกลุ่มที่ไปเยี่ยมพูด
  • รุ่งขึ้นไปเยี่ยมช่วงบ่ายประมาณสามโมง  หมอ นอนหลับ
  • บอกญาติหมอว่าไม่ต้องปลุก พรุ่งนี้จะมาใหม่ตอนเช้า 
  • สำเร็จ  ได้เยี่ยมตามที่ตั้งใจแล้ว ค่ะ
เขียน 17 Sep 2011 @ 13:51 ()


ความเห็น (0)