อนุทิน 97067 - พัดศรีเรือง

รัฐบาลยิ่งลักษณ์กับความ(ไม่)ใส่ใจปัญหาไฟใต้ และปมโยกย้ายข้าราชการ: at: http://t.co/ls3b33f3 @Isra_News

เขียน 17 Sep 2011 @ 12:26 () แก้ไข 17 Sep 2011 @ 12:53, ()


ความเห็น (0)