อนุทิน 97045 - คนกันเอง

ความเป็นครู ที่ต้องเป็นครู  ไม่ใช่สิ ทุกอย่างที่สอนเราก็คือครู แต่ครูนั้นสินให้รู้จัก จด จำ วิเคราะห์ เพื่อมุ่งไปยังวันข้างหน้า  สาตต่อควาฝันเจตนารมณ์ ซึ่งตอนนี้ฉันได้บรรลุสิ่งที่ฉันฝัน และหวังว่าสักวันหนึ่งคนที่ฉันหวังดี ก็คือ ศิษย์จะได้รู้สึกอย่างฉันบ้าง...  หนทางที่แสนยาวไกลและก้าวด้วยใจที่มุ่งมั่น

เขียน 17 Sep 2011 @ 00:43 ()


ความเห็น (0)