อนุทิน 96991 - โสภณ เปียสนิท

พฤหัสกับวันศุกร์15-16กย2554 คิดว่าจะไปสัมมนา “วิจัย” ที่ กทม. แต่ว่าเกิดอุบัติเหตุไม่ได้ไป จึงหันหลังกลับมาสอนแทน พบว่า ปรับมุมหักเลี้ยวเร็วเกินไป จำนวนผู้เข้าเรียนลดลด อย่างมีนัยสำคัญ

เขียน 16 Sep 2011 @ 07:03 () แก้ไข 17 Sep 2011 @ 09:44, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

แล้วอาจารย์เป็นอะไรมากหรือเปล่าครับ คิดว่าคงไม่มากเพราะกลับไปสอน และรถก็คงไม่เป็นอะไรมาก เพราะกลับไปได้ รวมความแล้ว ทั้งคนทั้งรถไม่เป็นไร เพระสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี จึงทำหน้าในการสอนได้ อาจารย์ครับถ้ามีการอบรมวิจัย ในช่วง เดือนตุลานี้ โรงเรียนปิดภาคและปิดน้ำท่วม ถ้าเป็นวิจัยสำหรับครู ช่วยแจ้งบ้างนะครับ เมื่อวันที่ 15 ก.ย. ก็ไปฟังที่ โรงแรมมิราเคิล คุรุสภาจัด การนำเสนอ งานวิจัย คนพูด (ครูและวิทยากร) ดีมาก แต่เวลาแต่ละช่วงน้อยไป ทั้งผู้พูด (ครูที่ประสบความสำเร็จ วิทยกรผู้มีความรู้วิจัย) และครูที่ต้องมาไกล ๆ ก็เลยไม่คุ้มค่ากับเวลา เพราะผู้จัดต้องการให้ครูได้หลาย ๆ เรื่อง ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับ