อนุทิน 96986 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖๑. น้ำท่วมกับกระบวนการสูญเสียพลังอำนาจของประเทศเกษตรกรรมอย่างไทย

ในช่วงชีวิตของผมกับคนรุ่นอายุ ๔๐-๕๐ ปีที่ผ่านมานี้ เชื่อว่าคงจะมีประสบการณ์ทางสังคมและพอจะรำลึกกันได้ถึงขั้วความขัดแย้งของสังคมโลกว่ามีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นระยะๆ นับแต่ในช่วง ๑๐ ปีใกล้ๆทศวรรษ ๒๕๐๐ ขั้วความขัดแย้งของสังคมโลกก็อยู่ที่การต่อสู้ชิงพันธมิตรระหว่างฝ่ายโลกเสรีประชาธิปไตย นำโดยอเมริกา กับโลกประชาธิปไตยแบบสังคมนิยมนำโดยสหภาพโซเวียต ต่อมาก็เกิดมหาอำนาจของกลุ่มพลังงานน้ำมันคือกลุ่ม OPEC ซึ่งก็ก่อให้เกิดสงครามและทำให้ประเทศเล็กประเทศน้อยได้ปั่นป่วนวุ่นวายไปด้วยกระทั่งบัดนี้ ประเทศไทยนั้นก็เคยเป็นประเทศมหาอำนาจผลิตและค้าขายข้าวของโลก ที่สามารถกำหนดความเป็นไปของเศรษฐกิจสังคมโลก ทุกๆวันและบางช่วงก็แทบจะทุกชั่วโมงที่ทั่วโลกต้องรอฟังและคอยปรับตัวตามราคาข้าวของประเทศไทย ปัจจัยสำคัญก็คือความอุดมสมบูรณ์ของน้ำท่า แต่ปัจจุบัน ไม่น่าเชื่อว่าสังคมไทยกลายเป็นตลาดที่ผูกติดกับการบริโภคพลังงาน พร้อมกับต้องเกิดความสูญเสียจากน้ำทุกปี ทั้งที่เคยเป็นปัจจัยพลังอำนาจการผลิตของโลก

เขียน 16 Sep 2011 @ 00:44 () แก้ไข 19 Sep 2011 @ 08:28, ()


ความเห็น (0)