อนุทิน 96985 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๖๐. เห็นภาพ 'ศิลปะและสื่อขับเคลื่อนกระบวนการชุมชน'

ไร่คุณมน สวนเกษตรผสมผสาน อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี อยากได้รูปวาดที่ผมบันทึกและถ่ายทอดเรื่องราววิถีชีวิตชุมชนด้วยภาพลายเส้น ไปบริจาคเป็นสื่อให้โรงเรียนในชนบทสัก ๒ ชุด แล้วก็อยากจัดเวทีเรียนรู้พัฒนาเครือข่ายให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านเกษตรกร โดยมีรูปเขียนชุดนี้ไปเป็นสื่อสำหรับเป็นสภาพแวดล้อมช่วยในการที่เด็กๆและชาวบ้านได้ใช้พูดคุยกัน เจ้าของไร่คุณมน คือคุณมนรัตน์ สารภาพ เป็นผู้ริเริ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์นมข้าวโพดและผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางเกษตร ที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวงจรการประกอบการธุรกิจของชุมชนเกษตรกรอีกหลายอย่าง ทำให้คุณมนรัตน์ได้รับการเชิดชูเป็นครูภูมิปัญญาไทยและอีกหลายอย่างทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ผมจัดแจงนำรูปเขียนเกือบ ๕๐ ภาพไปถ่ายเอกสารอย่างดีและผนึกพลาสติก ระหว่างที่พนักงานของร้านทำ ก็ดูรูปและเริ่มคุยกันด้วยเรื่องราวในรูปไปด้วย ผมก็เลยช่วยอธิบาย สักครู่เด็กๆพนักงานทั้งร้านที่ช่วยกันผนึกพลาสติกก็คุยกันเรื่องชีวิตความเป็นมาของตนในชนบทเปรียบเทียบไปกับรูป กระทั่งงานเสร็จ

เขียน 15 Sep 2011 @ 23:53 () แก้ไข 19 Sep 2011 @ 08:29, ()


ความเห็น (0)