อนุทิน 96981 - miss suda chantawong

รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ แม่น้ำน่านมีความสูง 10.87 เมตร ระดับความสูงที่รับได้ 10.54 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 21.00 น.) http://www.phsmun.go.th/

เขียน 15 Sep 2011 @ 21:53 () แก้ไข 17 Sep 2011 @ 15:30, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณอักขนิช  และคุณนงนาท  สนธิสุวรรณมากๆค่ะ