อนุทิน 96981 - miss suda chantawong

  ติดต่อ

รายงานสถานการณ์ระดับน้ำ แม่น้ำน่านมีความสูง 10.87 เมตร ระดับความสูงที่รับได้ 10.54 เมตร (ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 21.00 น.) http://www.phsmun.go.th/
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

ขอบคุณคุณอักขนิช  และคุณนงนาท  สนธิสุวรรณมากๆค่ะ