อนุทิน #96970

วันที่ 15 กันยายน  2554  คณะกรรมการมาประเมินคงสภาพโรงเรียนในฝัน  ปรากฏว่าผลการประเมินผ่าน  แต่มีข้อเสนอแนะจากกรรมการ

เขียน:

ความเห็น (0)