อนุทิน 96967 - ใบบุญ

ใบบุญ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เคลียร์งานใน E-Office

๑๔ ก.ย. ๒๕๕๔

  • บ่าย ร่วมต้อนรับคณะประเมินการใช้พลังงาน จากญี่ปุ่น
  •  สอบสัมภาษณ์ น.พัสดุ

๑๓ ก.ย. ๒๕๕๔

เช้า ประชุมกรรมการบ้านพัก

บ่าย ประชุมคณะอนุกรรมการรวบรวมองค์ความรู้ Show & Share 

 ๑๒ ก.ย. ๒๕๕๔ ๑๑ ก.ย. ๒๕๕๔  

๑๐ ก.ย. ๒๕๕๔ จัด English camp สายสนับสนุน ๒๐๑๑

๙ ก.ย. ๒๕๕๔ บ่าย ประชุมคณะอนุก.กรวบรวมองค์ความรู้

๘ ก.ย. ๒๕๕๔ เช้า ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ

๗ ก.ย. ๒๕๕๔ เช้า ประชุมเลขาภาค/เที่ยงประชุมหัวหน้างาน/หน่วย ๖ ก.ย. ๒๕๕๔ เช้า ประชุมก.กคณะฯ

๓-๕ ก.ย. ๒๕๕๔ เตรียมการประชุมต่างๆ

๒ ก.ย. ๒๕๕๔ บ่าย ประชุมเตรียมจัดงาน Show & Share 2011

๑ ก.ย. ๒๕๕๔

  • เที่ยง ประชุมรองฯ ครั้งที่9/2554บ่าย  ประชุมจัดงานวันทันตะ ของจังหวัด ณ ห้องประชุมกวี คณะแพทย์บ่าย๒ สัมมนาโครงการสะท้อนปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับกา
เขียน 15 Sep 2011 @ 16:13 ()


ความเห็น (0)