อนุทิน 96953 - คืนถิ่น

เมื่อวาน(14 ก.ย. 54) ไปร่วมงาน “ปัญญาชนคนชาวค่าย” ที่กองกิจการนิสิต มมส. จัดขึ้น // เป็นกิจกรรมที่ให้กลุ่มนิสิต ชมรม ต่างๆ ได้มาออกบูธโชว์ผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนประสบการณ์คนกิจกรรม(ชาวค่าย) มีแสดงนิศการภาพถ่าย(ชาวค่าย, บรรยากาศค่าย) จัดเสวนา มีการแสดงมากมาย พบปะสังสรรค์กันและกินข้าวมื้อค่ำร่วมกัน(อีสาน : กินเข่าพาแลงนำกัน ) …ประทับใจมาก เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ สนุกและมีความสุขมากเลย

เขียน 15 Sep 2011 @ 11:56 ()


ความเห็น (0)