อนุทิน 96910 - natacha tavarom

natacha tavarom
สิ่งดีดี...อยากแบ่งปัน... เมื่อ 12 กันยายน 2554 ได้มีโอกาสรับฟังสิ่งดีดีที่ก่อให้เกิดความรู้ ความคิด ที่สร้างสรรค์ ไว้เป็นแนวทางในการเตือนใจตัวเอง - 3 สิ่งในชีวิตที่ไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้ คือ เวลา คำพูด และโอกาส - 3 สิ่งที่ควรจะมีในชีวิตเรา คือ ความสงบ ความซื่อสัตย์ และความหวัง - สิ่งที่มีค่า 3 สิ่งในชีวิตเรา คือ ความรัก การเคารพตนเอง และเพื่อน - ความไม่แน่นอนในชีวิต 3 อย่าง คือ ความฝัน ความสำเร็จ และโชคชะตา - 3 สิ่งที่บ่อนทำลายชีวิตเรา คือ สุรา ความหยิ่งผยอง และความโกรธ
เขียน 14 Sep 2011 @ 15:21 ()


ความเห็น (0)