อนุทิน 96900 - พัดศรีเรือง

เที่ยวเมืองไทย….

ขอเชิญทุกท่านร่วมสืบสาน เทศกาลเดือนสิบ และงานกาชาด ประจำปี 2554 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 84 (ทุ่งท่าลาด) วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร บ้านท่านขุน สวนศรีธรรมาโศกราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ในวันที่ 21-30 กันยายน 2554

เขียน 14 Sep 2011 @ 13:10 ()


ความเห็น (0)