อนุทิน 96894 - เสี่ยวิทย์

  ติดต่อ

ช่วงนี้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คร้งที่ 2/2554 ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่เริ่มใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบใหม่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และสุดท้ายต้องปรับปรุง อยากได้อะไร ก็ใส่คะแนนไปเลย...
  เขียน:  

ความเห็น (0)