อนุทิน 96894 - เสี่ยวิทย์

ช่วงนี้ประเมินผลการปฏิบัติราชการ คร้งที่ 2/2554 ถือเป็นครั้งที่ 4 ที่เริ่มใช้ระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการระบบใหม่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ และสุดท้ายต้องปรับปรุง อยากได้อะไร ก็ใส่คะแนนไปเลย…

เขียน 14 Sep 2011 @ 10:13 ()


ความเห็น (0)