อนุทิน 96891 - ta

ta
เมื่อวานนิเทศก์กลุ่ม ๖ ไปนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ คือโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง คุณครูมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ใช้ห้องคณิตศาสตร์ และสื่อคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และชอบที่จะเรียนคณิตศาสตร์
เขียน 14 Sep 2011 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)