อนุทิน #96891

เมื่อวานนิเทศก์กลุ่ม ๖ ไปนิเทศติดตามโรงเรียนต้นแบบคณิตศาสตร์ คือโรงเรียนวิชูทิศ เขตดินแดง คุณครูมีการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนได้ใช้ห้องคณิตศาสตร์ และสื่อคณิตศาสตร์ ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ และชอบที่จะเรียนคณิตศาสตร์
เขียน:

ความเห็น (0)