อนุทิน 9688 - กวิน

กวิน

 คนไม่มีราก @186079
ชีวิตคนเหมือนเมล็ดข้าวดิบ เมื่อถูกไฟแห่งความทุกข์เข้าแผดเผา ถ้าทนทานและใช้ ความร้อนจากไฟนั้นในทางที่ดี ก็จะทำให้ ชีวิตดิบๆ นั้นกลายเป็นชีวิตที่สุข (เหมือนการนำข้าวเปลือกที่ดิบๆอยู่ ไปคั่วในกระทะร้อนๆ ก็จะได้ ข้าวตอก) ทว่าถ้าจมอยู่กับ ไฟแห่งความทุกข์นานๆ ข้าวดิบ ก็จะกลายเป็น ข้าวไหม้ ใครล่ะจะชอบ มีชีวิตที่หม่นไหม้..เพราะฉะนั้น ความทุกข์ ก็ดี ความร้อนรนก็ดี ควรนำมาพิจารณา ไว้เพื่อเป็นบทเรียน ..

เขียน 04 Jun 2008 @ 11:03 () แก้ไข 04 Jun 2008 @ 11:04, ()


ความเห็น (0)