อนุทิน 96836 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • น้ำที่โรงเรียนมีปัญหาไม่ไหลสองวัน  ความทุกข์ของคนขาดน้ำกับคนที่น้ำท่วม
    ต่างกรรมต่างวาระแต่ก็มองเห็นอนิจจลักษณะที่ไม่เที่ยงเสมอกัน
  เขียน:  

ความเห็น (0)