อนุทิน 96836 - ธรรมทิพย์

ธรรมทิพย์
  • น้ำที่โรงเรียนมีปัญหาไม่ไหลสองวัน  ความทุกข์ของคนขาดน้ำกับคนที่น้ำท่วม
    ต่างกรรมต่างวาระแต่ก็มองเห็นอนิจจลักษณะที่ไม่เที่ยงเสมอกัน
เขียน 13 Sep 2011 @ 21:38 ()


ความเห็น (0)